Chơi lỗ đít phịch em nữ sinh bướm múp Kokoro Wato, nhân trung, thừa tương, thiên đột, đản trung, phim vlxx mạch nhâm, khí hải, tiếp tục như thế quay trở lại mạch đốc sẽ là hoàn thành một vòng chu thiên hoàn chỉnh, khi đó tu chân giả sẽ tích tụ được một tia nhỏ linh nguyên vào trong đan điền, dù rất nhỏ nhưng kiên nhẫn nhiều năm góp gió thành bão cũng đủ lấp kín đan điền, khi đó cũng là lúc tu chân giả thăng cấp, đó là giải thích cơ bản về con đường tu luyện, nhưng hiển nhiên giây phút này tôi bắc không rảnh rỗi…